welds.png

Priser for storkunder ved
forbrug over 100.000 kWh

Nedenstående tariffer fra Bornholms El-Net A/S gælder for timemålte elmålere på Bornholm med et samlet forbrug på over 100.000 kWh.

Alle priser er ekskl. moms.

 

Gældende for 1. kvartal 2017
Alle priser excl. moms
       
ABONNEMENT        
Timeaflæst, C og B-lav (årligt)       708,00 kr
         
TARIFFER        
Offentlige forpligtelser*       25,73 øre/kwh
Transportbetaling (nettarif), B-lav       15,00 øre/kWh
Elafgift, statslig       91,00 øre/kWh
Eldistributionsbidrag       0,00 øre/kWh
Energispareafgift       0,00 øre/kWh
Energispareydelse       udgået
Tillægsafgift       0,00 øre/kWh
I alt       131,73 øre/kWh
         
SOLCELLER        
Rådighedstarif, B-lav m/ produktionsmåler       12,50 øre/kWh
Rådighedstarif, B-lav u/ produktionsmåler       65,00 kr./år
         
OFFENLTIGE FORPLIGTELSER
Udspecificeret
       
Net       5,90 øre/kWh
System       2,40 øre/kWh
PSO       17,30 øre/kWh
Gebyr på forbrug       0,13 øre/kWh 
I alt        25,73 øre/kWh