welds.png

Priser for storkunder ved
forbrug over 100.000 kWh

Nedenstående tariffer fra Bornholms El-Net A/S gælder for timemålte elmålere på Bornholm med et samlet forbrug på over 100.000 kWh.

 

Gældende for 3. kvartal 2017

       Pris ekskl. moms
ABONNEMENT        
Timeaflæst, B-lav (årligt)       708,00 kr
         
TARIFFER        
Transportbetaling (nettarif), B-lav       15,00 øre/kWh
Elafgift, statslig       91,00 øre/kWh
         
I alt       106,00 øre/kWh
         
SOLCELLER        
Rådighedstarif, B-lav m/ produktionsmåler       12,50 øre/kWh
Rådighedstarif, B-lav u/ produktionsmåler       65,00 kr./år