elregning.png

Priser for almindelige kunder

Nedenstående priser gælder for alle årsaflæste installationer på Bornholm med et forbrug på under 100.000 kWh.

 

PRISER 1.1.2017 TIL 1.3.2017

ABONNEMENT   - moms   + moms
Bornholms El-Net A/S, C-skabelon- kunder (Årligt)   648,00 kr.   810,00 kr.
         
TARIFFER   - moms   + moms

NETTARIF, C-skabelonkunder
Distribution på Bornholm

  28,20 øre/kWh   35,25 øre/kwh
NET OG SYSTEMUDGIFTER, EnergiNet.dk
Distribution af strøm til Bornholm
  8,43 øre/kWh   10,54 øre/kWh
OFFENTLIGE FORPLIGTELSER (PSO) Energinet.dk   17,30 øre/kWh   21,63 øre/kWh

AFGIFTER TIL STATEN
Elafgift

  91,00 øre/kWh   113,75 øre/kWh
I alt   144,93 øre/kWh   181,16 øre/kWh