elregning.png

Priser for almindelige kunder

Nedenstående priser gælder for alle årsaflæste installationer på Bornholm med et forbrug på under 100.000 kWh.

 

PRISER 3. KVARTAL 2017

ABONNEMENT   Pris ekskl. moms    
Bornholms El-Net A/S, C-skabelon- kunder (Årligt)   648,00 kr.    
 C-timeaflæs   708,00 kr.     
TARIFFER   - moms    

NETTARIF, C-skabelonkunder
Distribution på Bornholm

  28,20 øre/kWh    
NET OG SYSTEMUDGIFTER, EnergiNet.dk
Distribution af strøm til Bornholm
  8,40 øre/kWh    
OFFENTLIGE FORPLIGTELSER (PSO) Energinet.dk   12,90 øre/kWh    

AFGIFTER TIL STATEN
Elafgift

  91,00 øre/kWh    
I alt   140,50 øre/kWh