gebyrer.png

Gebyrer med mere

GEBYRER
Bornholms El-Net A/S
1. januar 2017
       
    Inklusiv
moms
 

Eksklusiv
moms

Rykkergebyr ved sen betaling   100,00 kr.   100,00 kr.
Inkassomeddelelse   100,00 kr.   100,00 kr.
Afdragsordning/betalingsaftale    100,00 kr.   100,00 kr.
Inkassobesøg   250,00 kr.   250,00 kr.
Lukning   400,00 kr.   400,00 kr.
Genåbning   500,00 kr.   400,00 kr.
Fogedforretning, udkørende *   437,50 kr.   350,00 kr.
Selvaflæsningskort/aflæsningsbesøg   300,00 kr.   240,00 kr.
Selvaflæsningskort, rykker   87,50 kr.   70,00 kr.
Gebyr for skønnet aflæsning   81,25 kr.   65,00 kr.
Ekstraordinær måleraflæsning med regning   250,00 kr.   200,00 kr.
Gebyr for indbetalingskort   25,00 kr.   20,00 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning   81,25 kr.   65,00 kr.
Udskrift af regningskopi   43,75 kr.   35,00 kr.
Målerundersøgelse på stedet   437,50 kr.   350,00 kr.
Målerundersøgelse på værksted   Efter regning    
Nedtagning af måler   718,75 kr.   575,00 kr.
Målergenetablering   687,50 kr.   550,00 kr.
Gebyr for oprettelse af Mikro VE-anlæg   1.500,00 kr.   1.200,00 kr.

 
*) Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

For information om investeringsbidrag og gentilslutning af installationer se venligst her.

Her kan du se vores standardgebyrer gældende fra 1. januar 2017. Gebyrene følger Dansk Energis standardgebyrer uden afvigelser og er godkendt den 8. august 2016 af Energitilsynet.